Porota

Porotu 10. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v  interpretaci melodramů tvoří přední umělci ze zahraničí a z České republiky. Zastoupení dramatického a hudebního oboru je poměrné, zastoupení českých členů poroty je menšinové. Porota je sedmičlenná, každoročně se obměňuje.  Stálým členem poroty je zakladatelka soutěže, PhDr. Věra Šustíková, Ph.D., případně jiný pověřený člen odborného realizačního týmu. Ostatní se mohou stát znovu členy poroty nejdříve po třech letech. Porota se nesmí nikdy sejít dvakrát ve stejném složení.

Členové poroty:

Věra Šustíková

Věra Šustíková je absolventkou Státní konzervatoře v Brně (klasická kytara 1971) a FF UK v Praze (hudební věda/výchova a bohemistika 1982). V roce 2015 získala titul Ph.D. na hudební vědě FF UP v Olomouci.
Od roku 1982 působí v Národním muzeu v Praze – v Českém muzeu hudby v různých funkcích. Je autorkou řady hudebních výstav, např. Bedřich Smetana – Legend of My Country (Montreal, Ottawa, Toronto 1994), Zdeněk Fibich 1850–1900 (Praha, Lobkovický palác 2000/01), Život je jen náhoda/Jaroslav Ježek (Praha, České muzeum hudby 2006/07, Bratislava 2007, New York 2009 a Toronto 2009/10). Uspořádala dvě zahraniční přednášková a koncertní turné: Zakladatelská generace české národní hudby (Montreal, Ottawa, Toronto 1994) a Zdeněk Fibich (Los Angeles, San Francisco, Stanford, Portland, Vancouver, Montreal, Toronto, New York 1996). V roce 2000 připravila rozsáhlý projekt k výročí UNESCO Mezinárodní oslavy Zdeňka Fibicha 2000, který byl zařazen mezi projekty Praha - evropské město kultury roku 2000. V letech 2007–2015 působila jako místopředsedkyně České společnosti pro hudební vědu, kde roku 2012 založila a dosud řídí odborný muzikologický časopis Muzikologické fórum. Pravidelně se účastní mezinárodních hudebně-vědných konferencí.
Věra Šustíková se dlouhodobě specializuje na výzkum koncertního melodramu. Současně se věnuje i dramaturgii, interpretaci a režii tohoto oboru (viz koncertní turné 1996) Od roku 1998 pořádá pravidelné přednášky a semináře, letech 2002–12 vyučovala melodram na DAMU, spolupracuje s HAMU, Pražskou konzervatoří a Vyšší odbornou školou hereckou.
Je autorkou projektu Oživení koncertního melodramu, v jehož rámci založila r. 1997 Umělecké dílny melodramu a Turné českého melodramu (později pod názvem Živá antologie melodramu), r. 1998 Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha (dnes MELODRAMFEST), r. 1999 Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů. Od r. 2000 stála v čele Společnosti Zdeňka Fibicha, jejímž prostřednictvím jsou realizovány umělecké výstupy projektu. K 20. výročí zveřejnila výsledky projektu v publikaci Nová vlna koncertního melodramu a předala vedení všech aktivit svým nástupcům.
Nadále se věnuje výzkumu i uměleckému vedení MELODRAMFESTU, je stálou členkou odborné poroty soutěže. Autorsky zpracovává podobu českých uvedení význačných děl – např. Beethovenův Egmont a Schumannův Manfred (dříve: průřez Fibichovou trilogií Hippodamie 2010, Prokofjevův Oněgin 2013, Lisztova Dantovská symfonie s textem 2015 aj.)
Jako jediná v ČR se trvale věnuje publikační činnosti o melodramu. Vedle řady odborných i popularizačních článků a edičních počinů vydala první monografie o českém melodramu:
• Zdeněk Fibich a český koncertní melodram, Vyd. UP Olomouc, 2014
• Fibichova Hippodamie a Hippodamie Vrchlického, Praha: Národní muzeum 2015
• Nová vlna koncertního melodramu, Praha: Národní muzeum a Společnost Z. Fibicha 2016.

Markéta Hrubešová
Markéta Hrubešová je filmovou, televizní a divadelní herečkou. V mládí ji velmi bavil balet, který ale později vyměnila za Dismanův dětský soubor. Dále chtěla umět cizí jazyky a tak studovala Základní školu s rozšířenou jazykovou výukou. Pak její kroky vedly na Státní konzervatoř v Praze, kde vystudovala obor hudebně - dramatický. Po úspěšném ukončení se angažovala ve Východočeském divadle v Pardubicích.
Natáčet začala už během studia. Spolupracovala s věhlasnými režiséry, např. Karlem Kachyňou, Jurajem Jakubiskem, Jiřím Svobodou, Dušanem Kleinem, Vladimírem Michálkem ad.
Ztvárnila hlavní roli v melodramu Jana z Arku na hranici A. Honeggera, který nastudovala Česká a Plzeňská filharmonie s 80- ti členným smíšeným sborem. Tento byl uveden ke čtyřicátému výročí sebeupálení Jana Palacha.
Zdeněk Barták

Zdeněk Barták vystudoval Státní konzervatoři v Praze - hlavní obor skladba a zároveň hra na klavír a tubu.

Veřejně začal vystupovat s orchestrem svého otce. Poté působil v řadě skupin, např. "Fontána", "220".

Postupně začal skládat písničky pro přední české interperty, například Viktora Sodomu (Hej, zahradníku), Milana Chladila (Tvá ústa medová), Hanu Zagorovou (Kamarád), Marii Rottrovou(Dívka s dobrou pověstí), Petru Černockou (Zpívání v dešti), Helenu Vondráčkovou (Létej, Mít rád), Michala Davida (Nenapovídej, Nonstop)...

Tři roky působil jako hráč na klávesové nástroje a zpěvák ve skupině Kroky Františka Janečka s Michalem Davidem.

Od roku 1978 se Zdeněk Barták věnuje také filmové hudbě. Stal se dvorním skladatelem režiséra Jaroslava Soukupa.

Napsal hudbu k těmto filmům: Drsná planina, Romaneto, Dostih, Vítr v kapse, Záchvěv strachu, Láska z pasáže, Pěsti ve tmě, Discopříběh I., II., Divoká srdce, Kamarád do deště I.,II., Svatba upírů, Byl jednou jeden polda I.,II.,III., Jak ukrást Dagmaru. Dále napsal hudbu k několika seriálům: Hotel Herbich, Zdivočelá země, Nemocnice na kraji města po dvaceti letech.

Zdeněk Barták se věnuje i muzikálové tvorbě (The Tempest, Kristián).

V současné době také spolupracuje s řadou našich interpretů - Karlem Gottem, Dagmar Patrasovou, Jakubem Smolíkem ad.

Zuzana Laurinčíková

Zuzana Laurinčíková je absolventkou odboru herectví a doktorandského studia na Akadémii umení v Banské Bystrici (2002, 2014), herečka, pedagožka, redaktorka, recitátorka, moderátorka.

Začínala v Slovenskom komornom divadle v Martine, kde vytvořila pod vedením režizérů (Oľha, Polák, Gombár, Sládeček ad.). řadu postav. Sedm let byla redaktorkou a moderátorkou TV Trenčín, kde v současnosti autorsky a redakčně zpracovala i širší audiovizuální útvary, kam například patří i televizní portrét Juraje Sarvaše, či Idy Rapaičové a dalších osobností slovenské kultury.

Už jako posluchačka fakulty účinkovala v Divadle J. G. Tajovského ve Zvoleně, v televizi a v rozhlase. Dnes je pedagogicky činná na Fakultě dramatických umění Akadémie umení v Banské Bystrici v oboru umělecký přednes,
intenzivně se věnuje této problematice i přispíváním do odborných periodik, či přednáškovou činností v oblasti přednesu a divadla.

Už několik let je členkou poroty česko-slovenského festivalu uměleckého přednesu Poděbradské dny poezie.
Od roku 2017 organizuje na půdě Akadémie umení konferenci Rétorika dnes. Širší umělecké kontexty nacházíme v její spolupráci s lidovým uměním, v moderování společenských akcí a v autorsko-režijní aktivitě související s nasnímáním portrétů některých slovenských umělců a kulturních událostí.

Od roku 2014 působí v Trenčíně v ženském triu KRAJKA, s kterým pravidelně koncertuje s jazzovou formací Aurelius Q anebo s členy orchestru Zlaté husle. V červnu 2017 natočili profilové CD s lidovou hudbou Štefana Moloty.

V rámci publikační a vydavatelské činnosti vydala v roku 2010 svou prvotinu Básničky zo Zuzkinej poličky, o rok později pokračování Básničky zo Zuzkinej poličky 2 a v roce 2015 uvedla do života třetí svazek svých lyrických, místy i sarkazmem podložených poetických výtvorů Smutnokrásny rok. V roce 2017 napsala a vydala monografii o zpěvačce a sběratelce lidových písní trenčínského regionu Lýdii Fajtové s názvem Gavurka.

Adrian Pop

Adrian Pop se narodil v roce 1951 v Cluji (RO). Po získání pevných základních znalostí v hudbě od svého otce, Dorina Popa, významného profesora a sbormistra, studoval skladbu na hudební akademii "Gh. Dimo" v Cluji v letech 1970 až 1976 u profesorů Zikmunda Toduţă a Cornela Tăranu.

Již jako mladý velmi slibný talent získal Adrian Pop během svých studií svá první ocenění: cenu "Dinu Lipatti" a Národní cenu uměleckých institucí (1974). Řada dalších následovala, značíc pokrok jeho skladatelské kariéry: Cena unie Rumunských skladatelů (1978, 1981, 1989, 2011, 2015, 2016), cena "George Enescu" Rumunské Akademie (Bukurešť, 1996), ceny na mezinárodních skladatelských soutěžích v Tour a Arezzu (1979), Roodepoort/Jižní Afrika (1983), Trento (1983, 1985, 1987), Spittal / Rakousko (1986), Gran Canaria / Španělsko (2003).

Je dlouhodobě spjat s prestižní "Transilvania" Státní filharmonií Cluj, jako umělecký poradce (1983-2004) a generální ředitel (1991-1995). V letech 2008 až 2012 byl rektorem Hudební akademie "Gheorghe Dima", kde v současné době vyučuje skladbu.

Coby vynikající osobnost rumunského hudebního života je Adrian Pop nositelem Řádu Kultury, udělovaného rumunských prezidentem
(2008) a a řádu "Ordre des Arts et des Lettres" udělovaného francouzským ministerstvem kultury (2012).

Matthew Faulk

Matthew Faulk je filmový a televizní scénárista žijící v Oxfordu, UK. Vystudoval hudební vědu na Winchester College a Univerzitě v Oxfordu, kde získal titul v oboru Hudba. V době dospívání studoval violu u profesorky Margaret Major v Londýně a profesora Hatto Bayerleho ve Vídni. Hrál rovněž v National Youth Orchestra of Great Britain. Po ukončení univerzity se krátce pohyboval v oblasti reklamy, načež zahájil svou kariéru jako scénárista. Pracoval na mnoha projektech ve Velké Británii, USA i Evropě, jeho díla zahrnují: JASON AND THE ARGONAUTS pro NBC, VANITY FAIR pro Universal Pictures, HANNIBAL pro BBC a TITANIC: BLOOD AND STEEL pro Rai Uno a Netflix. V současnosti rozvíjí projekty s Lionsgate, Britským Filmovým Institutem a Entertainment One v Londýně. Stále přetrvává jeho zájem o hudbu a pokračuje ve vystupování v Oxfordu a Londýně, převážně v oblasti staré hudby. Je rovněž nadšeným loutnistou.

Moritz Ernst

Moritz Ernst se narodil v roce 1986 v Ostwestfalen (DE) a začal hrát na klavír již ve věku pěti let, kdy bral lekce v Detmoldu. Po absolvování střední školy v raném věku 16 let pokračoval ve studiu klavíru a cembala od roku 2002 v Detmoldu, Londýně (prof. Peter Feuchtwanger) a Basileji. Krátce poté zahájil své koncertní aktivity a pravidelně vystupuje v Evropě i na dalších kontinentech.
V průběhu let studia se zúčastnil masterclassů a workshopů Güntera Reinholda, Paula Badura-Skody, Ferdericka Rzewskeho a Auryn Kvartetu.
Moritz Ernst současné době koncertuje jako pianista, čembalista a komorní hráč a provádí širokou škálu repertoáru od barokní až po současnou hudbu. Koncerty se konají po celém světě: Evropa, USA, Kanada, jakož i střední východ a Asie. Rovněž vyučoval na mistrovských kurzech ve Stuttgartu, na Královské hudební akademii v Malmö (Švédsko), na New England Conservatory v Bostonu, na Bostonské univerzitě, na univerzitě v Concordia, v Montrealu, na Mahidol univerzitě v Bangkoku a na Conservatorio di Lugano.
Hudba 20. a 21. století je obzvláště blízká jeho srdci. Ernst uvedl v premiéře několik děl a úzce spolupracoval se skladateli jako jsou Eötvös, Pelzel, Winkler, Bhagwati, Wohlhauser, Olofsson, Maros a další, z nichž někteří mu svá díla dedikovali. Kromě toho se zasazuje o zapomenuté, vyloučené a méně hráné skladatele, nahrál klavírní díla Viktora Ullmann, Arthura Lourié, Norbert von Hannenheim, Hanse Ericha Apostela a dalších. Mimo to v současnosti průběžně nahrává kompletní sonáty Josepha Haydna, za což sklízí nejvyšší hodnocení kritiků.
Jeho muzikologické znalosti vedly ke spolupráci s nakladatelstvím Schott.