Příhláška

Informace o recitátorovi:

dd-mm-rrrr
Prosím, nahrajte svou bustovou fotografii (dokladovou) v tiskové kvalitě. Povolené formáty: jpg, bmp, jpeg, png. Fotografie bude použita v tištěném informačním sborníku u příležitosti 20. výročí soutěže.
Adresa:
Škola - kde - od - do