Soutežní repertoár

I. kolo:

Zdeněk Fibich / Karel Jaromír Erben:  Štědrý den nebo Vodník

délka trvání: 12 – 15 min.

(závazný notový text: Zdeněk Fibich – Melodramy Štědrý den a Vodník, vyd. AMOS Editio, AM 0009, Praha 2003)

II. kolo:

1 melodram, cyklus drobných melodramů či výběr z rozsáhlejšího cyklu autora 19. nebo 20. století (do roku 1999) z domácí tvorby dle národnosti kandidátů či ze světového repertoáru v celkové délce trvání: 7 – 10 minut

III. kolo:

1 melodram, cyklus drobných melodramů či výběr z rozsáhlejšího cyklu autora 21. století (od roku 2000) z domácí tvorby dle národnosti kandidátů či ze světového repertoáru – novinky vítány – v celkové délce trvání: 7 – 10 minut

Repertoár všech tří kol je prováděn v rodném jazyce soutěžích. (V případě různých národností soutěžících z jedné soutěžní dvojice je požadován rodný jazyk recitátora).

Pozn.: Pokud se soutěžní dvojice zúčastní více než jednoho ročníku soutěže, je povinna do každého ročníku nastudovat nový repertoár. (Skladby již jednou provedené není možno přihlásit do soutěže opakovaně.)