Workshop

Zveme studenty VOŠ i VŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ (od 15 let)

na

Tvůrčí dílny melodramu

dne 21. žáří 2018 a 12. října 2018
od 9.00 do 10.30
a od 10.30 do 12.00

v přednáškovém sálu č. 309 Českého muzea hudby (Karmelitská 2, 118 00 Praha 1)

Lektory jsou: PhDr. Věra Šustíková, Ph. D., MgA. Marta Hrachovinová, MgA. Jan Dušek, Ph. D.

Důraz na kultivaci mluvního projevu, práci s dynamikou a tempem řeči, zákonitosti partnerské souhry s hudebníkem, vnitřní disciplině, vzájemné spolupráci, profesionalitě vystupování.

Účastnický poplatek: Dospělí 100 Kč, mládež 50 Kč
(Dílny jsou určeny rovněž účastníkům 10. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, po registraci do soutěže je pro ně účast v dílně bezplatná.)

Dílen se mohou spolu se studenty a pedagogy účastnit i další zájemci.

Na dílny je nutné přihlásit se předem na emailu: info@fibich-competition.cz

Projekt je finančně podpořen z grantu MČ Praha 1